0 13
Theo lĩnh vực văn bản: Văn bản CCHC Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 13  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

10/KH-UBND11/02/2020UBND huyện Can LộcV/v Kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2020


9/KH-UBND10/02/2020UBND huyện Can LộcV/v kiểm soát thủ tục hành chính
8/KH-UBND10/02/2020UBND huyện Can LộcV/V Cải cách hành chính năm 2020
2/UBND-VP07/01/2020UBND huyện Can LộcV/v xây dựng Kế hoạch CCHC năm và báo cáo CCHC định kỳ.


36/KH-UBND18/11/2019UBND huyện Can LộcỨng dụng công nghệ thông tin xã Xuân Lộc năm 2020


73/TB-UBND01/10/2019UBND huyện Can LộcLịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã tháng 10 năm 2019


73/QĐ-UBND26/09/2019UBND huyện Can LộcVề việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Xuân Lộc(Website) năm 201972/QĐ-UBND25/09/2019UBND huyện Can LộcVề việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử xã Xuân Lộc

1/KH-UBND03/01/2019UBND huyện Can LộcV/v Cải cách thủ tục hành chính


10/BC-UBND15/11/2018UBND huyện Can Lộcbáo cáo cải cách hành chính năm 2018


1//KH-UBND25/10/2018UBND huyện Can Lộckế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 xã Thượng Lộc


1718/CV - UBND24/10/2018UBND huyện Can LộcKế hoạch Kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2018


325/BC - UBND26/06/2018UBND huyện Can LộcBáo cáo kết quả ứng dụng CNTT và tuyên truyền cchc 6 tháng đầu năm 2018