0 18068
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND huyện Can Lộc Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 18068  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
4159/QĐ-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcPhê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Chà Quạt, TDP 4, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (đợt 2)


4459/UBND-TCKH25/11/2022UBND huyện Can LộcV/v cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo phục vụ Đoàn thanh tra


4458/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcKết quả sử dụng hóa chất dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


4457/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcKết quả sử dụng hóa chất trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Can Lộc


4435/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcBáo cáo tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các quy định có liên quan đến cấp nước sinh hoạt nông thôn


4456/UBND-TCKH25/11/2022UBND huyện Can LộcV/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP


4455/UBND-VHTT25/11/2022UBND huyện Can LộcCv góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ


4454/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcRà soát, đăng ký đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng covid-19


4453/GCN-ĐĐK25/11/2022UBND huyện Can LộcGiấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm: Nguyễn Thị Hiền

4158/QĐ-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcPhê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2022
4236/UBND-TTr25/11/2022UBND huyện Can LộcVề việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông địa phận thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc


4451/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcBáo cáo kết quả xây dựng chính quyền số và an toàn thông tin mạng 2022
4450/UBND-VHTT25/11/2022UBND huyện Can LộcCV V/v rà soát việc triển khai phủ sóng băng rộng di động các thông chưa có sóng4449/UBND-VP25/11/2022UBND huyện Can LộcV/v chuyển đơn KNPA của công dân, xã Kim Song Trường
4448/BC-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcTự chấm điểm CCHC 2022
4447/UBND-NV25/11/2022UBND huyện Can LộcBáo cáo công tác Văn thư lưu trữ


421/GM-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcHọp soát xét, giải quyết các kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Kênh chính Linh Cảm, thuộc hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) tỉnh Hà Tĩnh đoạn qua huyện Can Lộc


3/UBND-NV25/11/2022UBND huyện Can LộcVề việc bình xét phân loại và đề nghị khen thưởng năm 20022


420/GM-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcGiao ban nghị định 03/CP3/TB-ĐGS25/11/2022UBND huyện Can LộcLịch giám sát việc thực thi pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quân sự địa phương - an ninh trật tự, an toàn giao thông từ 01/01/2021đến 31/10/2022 trên địa bàn huyện419/GM-UBND25/11/2022UBND huyện Can LộcGiấy mời tập huấn đấu thầu qua mạng mới của Sở KHĐT


4442/UBND-TNMT25/11/2022UBND huyện Can LộcCông văn góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.


4441/UBND-TCKH25/11/2022UBND huyện Can Lộcgóp ý dự thảo về việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý


4440/UBND-YT24/11/2022UBND huyện Can LộcTăng cường đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường học4439/UBND-VHTT24/11/2022UBND huyện Can LộcV/v trả lời Công văn số 1539/STTTT-CNTT ngày 10/11/2022 của Sở Thông tin – Truyền thông


4438/UBND-KT&HT24/11/2022UBND huyện Can LộcBáo cáo tình hình triển khai thực hiện về chất lượng sản phẩm hàng hoá


4437/UBND-TCKH24/11/2022UBND huyện Can LộcV/v báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 19/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

4099/QĐ-UBND24/11/2022UBND huyện Can LộcPhê duyệt kết quả chấm điểm theo Bộ Chỉ số CCHC cấp xã trên địa bàn huyện Can Lộc năm 2022
4098/QĐ-UBND24/11/2022UBND huyện Can LộcĐánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thực hiện CCHC năm 2022
3/QPPL24/11/2022UBND huyện Can LộcBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội